KONTO ERSTELLEN

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane firmy:

BIAL - MEBLE Sp. z o.o.
ul. Szkolna 29
16-002 Dobrzyniewo Duże

tel. + 48 85 71 97 167, 71 97 668
fax: + 48 85 71 97 972
NIP: 966-13-77-456
REGON: 050822619

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000029997
Kapitał zakładowy: 309 000 zł

KONTO: BANK PKO BP S.A. II O/Białystok 20 1020 1332 0000 1102 0026 6924

Możesz automatycznie zapisać nasze dane teleadresowe. Wystarczy, że zeskanujesz poniższy kod:

Scan me!
Scanne diese QR-Code!

Dział handlowy:

Zamówienia, faktury:
Sylwia Sołowiej - tel. w. 22
Edyta Drozdowska - tel. w. 26

Przedstawiciele handlowi:
Magdalena Zdanowicz - tel. w. 29
Marta Duda - tel. w. 24

Dział produkcji:

Dyrektor ds. produkcji:
Grzegorz Stypułkowski- tel. w. 32
Kierownik produkcji:
Tomasz Wyszyński - tel. w. 31

Mistrz produkcji, reklamacje:
Marek Zawadzki - tel. w. 21
Jacek Krystkiewicz - tel. w. 41
OBEN